Αναγνωστικόν της λατινικής γλώσσης - Δια την Γ' τάξιν των εξατάξιων γυμνασίων

-71% Αναγνωστικόν της  λατινικής γλώσσης - Δια την  Γ' τάξιν των εξατάξιων γυμνασίων
Η εκλογή των διηγημάτων έγινεν από του βιβλίου του Γάλλου κληρικού και παιδαγωγού Καρόλου - Φραγκίσκου Lhomond. Συμμορφούμενοι προς την προκήρυξιν του Υπουργείου Παιδείας ου μόνον περιεκόψαμεν, αλλά και ετροποποιήσαμεν, ως και άλλοι εκδόται μέχρι σήμερον έχουσι πράξει, το αρχικόν κείμενον του συγγραφέως εκεί, ένθα εκρίναμεν τούτο σκόπιμον χάριν των αρχαρίων μαθητών προς απλουστέραν διατύπωσιν των νοημάτων ή προς επίτευξιν δοκιμωτέρας συντάξεως. (. . .)
Συγγραφέας
Ονοματεπώνυμο Κοσμάς Κυριάκος
Θέμα
Περιεχόμενο Αναμνήσεις
Εκδόσεις
Εκδότης Καλοκάθης
Σελίδες
Αριθμός 262
ISBN
Κωδικός ISBN 9789603964971
  • Εκδότης: Καλοκάθη
  • Κωδικός Προϊόντος: 2658
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 17,04€
  • 5,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 4,72€