Έγγραφα Πάτμου, Αυτοκρατορικά - Δημοσίων λειτουργιών - Τόμοι 2 +Πίνακες (Παλαιοβιβλιοπωλείο)

Έγγραφα Πάτμου, Αυτοκρατορικά - Δημοσίων λειτουργιών - Τόμοι 2 +Πίνακες (Παλαιοβιβλιοπωλείο)
Έγγραφα Πάτμου, Αυτοκρατορικά - Δημοσίων λειτουργιών 
Περιέχει Βυζαντινά έγγραφα της Μονής Πάτμου , φωτοτυπικοί πίνακες
 
Συγγραφέας
Ονοματεπώνυμο Έρα Λ. Βρανούση
Θέμα
Περιεχόμενο Ιστορικά
Εκδόσεις
Εκδότης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
  • 99,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 93,40€