Εσωτερική παθολογία και Θεραπευτική (Παλαιοβιβλιοπωλείο)

Εσωτερική παθολογία και Θεραπευτική (Παλαιοβιβλιοπωλείο)
Κλινικά Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Εσωτερικής Παθολογίας και Θεραπευτικής υπό Δημητρίου Μπακαλού

Η καλή υποδοχή της οποίας έτυχεν η πρώτη σειρά των Κλινικών Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Εσωτερικής Παθολογίας και Θεραπευτικής, με παρεκίνησεν εις την νέαν έκδοσιν, την επέκτασιν και την διατήρησιν του τίτλου του βιβλίου τούτου, όπερ εγράφη πρωτίστως δια να εξυπηρετήση τας ανάγκας του ιατρού.
 
Συγγραφέας
Ονοματεπώνυμο Δ. Μπακαλός
Θέμα
Περιεχόμενο Εκπαιδευτικά
Σελίδες
Αριθμός 1385
Ημ. Έκδοσης
Ημερομηνία 1957
  • Κωδικός Προϊόντος: 3750
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 50,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 47,17€