H γυναίκα στη Μέση Βυζαντινή εποχή (Παλαιοβιβλιοπωλείο)

-33% H γυναίκα στη Μέση Βυζαντινή εποχή (Παλαιοβιβλιοπωλείο)
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η γυναίκα της μέσης βυζαντινής εποχής, με επίκεντρο τη γυναίκα της πόλης και της αγροτικής κοινωνίας. Στις σελίδες του βιβλίου ερευνώνται οι επιμέρους ρόλοι της στην οικογένεια, στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και στην οικονομία. Εξετάζεται η δράση και σκιαγραφείται η παρουσία της στην οικογένεια ως θυγατέρας, αδελφής και, μετά τον γάμο της, ως συζύγου και μητέρας. Διερευνώνται οι κοινωνικές ή νομικές προϋποθέσεις που διασφάλιζαν και διείπαν την προσωπική ζωή της, το ποσοστό στο οποίο της επιτρεπόταν να ασκήσει άμεση επιρροή στις κοινωνικές και πολιτικές υποθέσεις, να συμμετάσχει στην οικονομική ζωή.
Πολύτιμη πηγή -αν και στο σύνολό της αμφιλεγόμενη- αναδεικνύονται τα αγιολογικά κείμενα της εποχής, τα οποία παρέχουν το προσφορότερο υλικό για τη σύνθεση της εικόνας της βυζαντινής γυναίκας. Η συνεξέταση του ισχύοντος πολιτειακού και εκκλησιαστικού νομικού και κανονιστικού πλαισίου αντίστοιχα επιτρέπει να διαφανεί η κοινωνική πραγματικότητα σε αντίστιξη με τα πρότυπα που επιχειρείται να επιβληθούν. Τα αγιολογικά κείμενα, και όχι μόνον, δίδασκαν τη Βυζαντινή πώς έπρεπε να ζει και να ρυθμίζει τις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις της, σύμφωνα με τις αρχές που απέρρεαν από τις επιταγές της Εκκλησίας, αποκαλύπτουν όμως και στο σύγχρονο ιστορικό πώς έπρεπε να είναι και πώς πραγματικά ήταν "Ο Βίος μιας Βυζαντινής". (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο η διεθνής έρευνα αναζητεί απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τον διακριτό ρόλο της γυναίκας στις παρελθούσες κοινωνίες, κάτι ακατανόητο για τις γενεές παλαιότερων ιστορικών, παρόλο ότι παλαιοί δάσκαλοι δεν δίστασαν κατά καιρούς να βγουν έξω από τον καθιερωμένο θεματικό κανόνα. (Έχει ιστορικό ενδιαφέρον ότι ήδη το 1923 δημοσιεύτηκε η μελέτη του Σπυρίδωνος Λάμπρου "Η γυνή παρά τοις Βυζαντίνοις", Νέος Ελληνομνήμων 17 (1923), 258-285. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αφετηρία της ερευνητικής αυτής κατεύθυνσης ήταν η έκρηξη του γυναικείου "κινήματος απελευθέρωσης της γυναίκας", που φούντωσε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες και ιδεολογικές αναζητήσεις. Ανταποκρινόμενη λοιπόν στο αίτημα αυτό της εποχής μας η ιστορική έρευνα και δη η βυζαντινολογική -πιστή στην αποστολή της να διαφωτίζει το 'τώρα' φωτίζοντας το 'τότε'- κλήθηκε για άλλη μία φορά να εμπλουτίσει την εμπειρία του παρόντος με το ιστορικό 'παράδειγμα' και να δώσει επιστημονικό βάθος και σταθερότητα στους προβληματισμούς της σύγχρονης κοινωνίας.
Την ιστορική αυτή κατεύθυνση υπηρετεί και η ανά χείρας μονογραφία, που αποτελεί επεξεργασμένη μορφή της διδακτορικής διατριβής της Κατερίνας Νικολάου. Η συνάδελφος συγκέντρωσε με πολύ κόπο και μακρά προσπάθεια όλο το υλικό που εντόπισε στις αγιολογικές πηγές της μέσης βυζαντινής περιόδου και το συμπλήρωσε με ειδήσεις από πηγές άλλου "γένους" για την παρουσία της γυναίκας στον στενό κοινωνικό πυρήνα, την οικογένεια, αλλά και τον ευρύτερο χώρο της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής. [...] (Από την παρουσίαση της έκδοσης)
Συγγραφέας
Ονοματεπώνυμο Κατερίνα Νικολάου
Θέμα
Περιεχόμενο Ιστορικά
Εκδόσεις
Εκδότης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
Σελίδες
Αριθμός 384
ISBN
Κωδικός ISBN 960-371-030-Χ
Ημ. Έκδοσης
Ημερομηνία 2005
  • 30,00€
  • 20,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 18,87€