Η Παρασημαντική της Βυζαντινής Μουσικής (Παλαιοβιβλιοπωλείο)

-50% Η Παρασημαντική της Βυζαντινής Μουσικής (Παλαιοβιβλιοπωλείο)

Ο Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου Ψάχος υπήρξεν αναμφιβόλως ο σπουδαιότερος επιστήμων μουσικός του Ελληνικού χώρου εις το τομέα της Εκκλησιαστικής και Δημώδους Ελληνικής Μουσικής, κατά το Α' ήμισυ του αιώνος μας.
Γόνος της κοιτίδος των ελληνοχριστιανικών παραδόσεων, της Κωνσταντινουπόλεως, και εις των κυριωτέρων εν αυτή εκπροσώπων της περιφήμου εις μουσικήν δραστηριότητα εικοσαετίας (1880 -1900), ειργάσθη υπέρ πάντα άλλον σύγχρονόν του δια την διατήρησιν και διάδοσιν της πατροπαραδότου μουσικής μας κληρονομίας.
Η ευρύτης, η αξία, το βάθος του διδασκαλικού, του δημιουργικού και του ερευνητικού του έργου, ανέδειξαν αυτόν ως την μοναδικήν αυθεντίαν εις όλα εν γένει τα είδη της Ελληνικής Μουσικής (αρχαίας, βυζαντινής, δημώδους ως και της ασιατικής τοιαύτης). Πέραν τούτου, η γέμουσα αγωνιστικότητος πληθωρική του προσωπικότης, η ταχέως καταστάσα ευφήμως γνωστή και πέραν των ορίων της Ελλάδος ως και η σπουδαιότης της προσφοράς του, συνετέλεσαν τα μέγιστα εις την ανακοπήν της προϊούσης παρακμής και οπισθοδρομήσεως της υγιούς μουσικής παραδόσεως (ιδία εις τας μεγάλας πόλεις), αχθείσης εις τοιούτον επικίνδυνον σημείον λόγω της κρατούσης κατά την εποχήν του αμαθείας και ξενομανίας. [...]

Συγγραφέας
Ονοματεπώνυμο Α.Κ. Ψάχος
Θέμα
Περιεχόμενο Ιστορικά
Εκδόσεις
Εκδότης Διόνυσος
Σελίδες
Αριθμός 324
Ημ. Έκδοσης
Ημερομηνία 1978
  • Εκδότης: Διόνυσος
  • Κωδικός Προϊόντος: 4346
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 31,80€
  • 16,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 15,09€