Η πολιτεία του Θεού (Βιβλίο V)

-37% Η πολιτεία του Θεού (Βιβλίο V)
Η σημασία του έργου αυτού είναι καθοριστική, διότι μας προσφέρει μιαν ολοκληρωμένη αντίληψη του πολιτισμού της αρχαιότητας και μια καθολική και φιλοσοφημένη άποψη της ιστορίας της Ρώμης. Σ' αυτό πραγματοποιείται μια σύνθεση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και του χριστιανικού πνεύματος. Πρόκειται για το τελευταίο μεγάλο έργο Ρωμαίου συγγραφέα και, από πλευράς επίδρασης πάνω στην κοινωνική θεολογία και τη θεολογία της Ιστορίας, το πρώτο μεγάλο έργο χριστιανού συγγραφέα. 

ΙΧ. Περί της πρόγνωσης του Θεού και της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου, σε αντιδιαστολή προς τον ορισμό του Κικέρωνα
Χ. Κατά πόσο η θέλησή μας διέπεται από την αναγκαιότητα
ΧΙ. Σχετικά με την καθολική πρόνοια του Θεού στους νόμους με τους οποίους κατανοούνται τα πάντα
ΧΙΙ. Ποιες αρετές των αρχαίων Ρωμαίων έκαναν τον αληθινό Θεό, αν και δεν τον λάτρευαν, να αυξήσει την αυτοκρατορία τους
ΧΙΙΙ. Σχετικά με την αγάπη του επαίνου, η οποία, αν και ελάττωμα, θεωρείται αρετή, γιατί με αυτή περιορίζεται ένα μεγαλύτερο ελάττωμα
XIV. Σχετικά με την εξάλειψη της αγάπης για ανθρώπινο έπαινο, γιατί όλη η δόξα των ενάρετων προέρχεται από το Θεό
XV. Σχετικά με την εγκόσμια ανταμοιβή που έδωσε ο Θεός στις αρετές των Ρωμαίων
XVI. Σχετικά με την ανταμοιβή των αγίων κατοίκων της ουράνιας πόλης, για τους οποίους το παράδειγμα των αρετών των Ρωμαίων είναι χρήσιμο
XVII. Με ποιο κέρδος διεξήγαγαν οι Ρωμαίοι τους πολέμους, και πόσο συντελούσαν στην ευημερία εκείνων τους οποίους κατακτούσαν
XVIII. Πόσο πολύ πρέπει να απέχουν οι Χριστιανοί από τον κομπασμό αν κάνουν κάτι για την αγάπη της αιώνιας χώρας, όταν οι Ρωμαίοι έκαναν τόσο σπουδαία πράγματα για την ανθρώπινη δόξα και μια γήινη πόλη
ΧΙΧ. Σχετικά με τη διαφορά ανάμεσα στην αληθινή δόξα και την επιθυμία για κυριαρχία
ΧΧ. Το να υπηρετούν οι αρετές την ανθρώπινη δόξα είναι εξίσου επαίσχυντο με τη σωματική ηδονή
ΧΧΙ. Η ρωμαϊκή κυριαρχία δόθηκε από Εκείνον, από τον οποίο προέρχεται όλη η δύναμη και με του οποίου την πρόνοια κυβερνούνται τα πάντα
ΧΧΙΙ. Η διάρκεια και τα θέματα του πολέμου εξαρτώνται από τη θέληση του Θεού
ΧΧΙΙΙ. Σχετικά με τον πόλεμο στον οποίο ο Ραδαγάισος, βασιλιάς των Γότθων και λάτρης δαιμόνων, νικήθηκε σε μια μέρα με όλες τις ισχυρές δυνάμεις του
ΧXIV. Ποια ήταν η ευτυχία των Χριστιανών αυτοκρατόρων, και σε ποιο βαθμό ήταν αληθινή ευτυχία
ΧXV. Σχετικά με την ευημερία που χάρισε ο Θεός στο Χριστιανό αυτοκράτορα Κωνσταντίνο
ΧXVI. Περί της πίστης και ευλάβειας του Θεοδοσίου Αυγούστου
Συγγραφέας
Ονοματεπώνυμο Ιερός Αυγουστίνος
Θέμα
Περιεχόμενο Πολιτικά
Εκδόσεις
Εκδότης Αργοναύτης
Μετάφραση
Ονοματεπώνυμο Γιώργος Μπαρουξής
Σελίδες
Αριθμός 96
ISBN
Κωδικός ISBN 9789609696098
Ημ. Έκδοσης
Ημερομηνία 2014
  • Εκδότης: Αργοναύτης
  • Κωδικός Προϊόντος: 2036
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 8,00€
  • 5,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 4,72€