Ιστορία –Τέχνη - Αρχαιολογία της Κω (Παλαιoβιβλιοπωλείο)

Κατόπιν Παραγγελίας Ιστορία –Τέχνη - Αρχαιολογία της Κω (Παλαιoβιβλιοπωλείο)
Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου που διοργνώθηκε και πραγματοποιήθηκε στην Κω το1997. Περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σαράντα ενός (41) ερευνητών σε ποικίλα θέματα (φιλολογικά, ιστορικά, αρχαιολογικά) που αφορούν την Κω. 
Συγγραφέας
Ονοματεπώνυμο Γ. Κοκκορού-Αλευρά – Α. Λαιμού – Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά (επιμ.)
Εκδόσεις
Εκδότης Πανεπιστημίο Αθηνών - Φιλοσοφική σχολή
Σελίδες
Αριθμός 476
Ημ. Έκδοσης
Ημερομηνία 2001
  • 39,81€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 37,56€