Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος Διονύσιου Κόκκινου- 4 Τόμοι (Παλαιoβιβλιοπωλείο)

-26% Κατόπιν Παραγγελίας Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος Διονύσιου Κόκκινου- 4 Τόμοι (Παλαιoβιβλιοπωλείο)
Η Νεωτάτη Ιστορία, η οποία και άλλως λέγεται Ιστορία των Νεωτέρων Χρόνων ή Σύγχρονος Ιστορία, είναι η χρονολογουμένη από των αρχών του δεκάτου ενάτου αιώνος μέχρι των καθ' ημάς. Από τότε ήρχισε διαμορφούμενη εις την Ευρώπην και την Αμερικήν η κατάστασις, η οποία αφού επρόβαλλεν ως σταθερόν καθεστώς επί πολλά έτη, υφίσταται, ήδη εξελίξεις τείνουσας προς νέαν μορφήν του κόσμου εκ των συνεπειών των δύο παγκοσμίων πολέμων. Ο 19ος αιών υπήρξεν η λαμπρά περίοδος, κατά την οποίαν ο άνθρωπος, συνεχίζων τον μέγαν αγώνα της βελτιώσεως των όρων της υπάρξεώς του, απεκόμισε τους καρπούς των προόδων τον παρελθόντος. Αι πρόοδοι αυταί ήσαν ηθικοί και υλικαί. Κατά την περίοδον αυτήν επετεύχθη η εθνική και πολιτική αποκατάστασις λαών, οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν χάσει την ανεξαρτησίαν των. Εσχηματίσθησαν εκ της εθνικής ζωτικότητας νέα κράτη και εδόθησαν περισσότεραι ελευθερίαι εις τον πολίτην. (...) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΟΣ 
ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ
ΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΤΟΥ 1814 ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ
Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Η ΓΑΛΛΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1830
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1837
ΑΙ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ
Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1848
Η ΡΩΣΣΙΑ
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 
Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ Η ΑΔΗΛΟΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ 
Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΣ 
Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥ 
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ
ΑΡΧΗΓΙΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑ 
Ο ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΘΟΝ 
ΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ ΤΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 
Η ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙ Η ΕΚΡΗΞΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΣΟΒΑΡΑΙ ΥΠΟΨΙΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΛΑΥΡΑΝ 
Η ΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΝ 
Η ΓΕΝΙΚΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΗΣ 
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΜΑΧΜΟΥΤ Β'
Η ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 
Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑΝ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 
ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ 
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ ΤΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ. ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Ο ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΑΓΩΝ
Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΠΥΡΠΟΛΕΙ ΤΟ ΛΙΚΡΟΤΟΝ 
Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ
Η ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 1822. ΑΣΥΜΦΟΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΙ ΔΙΧΟΝΟΙΑΣ 
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΤΑ 
Η ΠΡΩΤΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ 
ΑΙ ΣΦΑΓΑΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΥΡΠΟΛΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ 
Ο ΑΓΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ 
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ 
Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ 
Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ 
Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ ΒΕΡΟΝΑΣ 
Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 
ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1823-1824 ΓΕΓΟΝΟΤΑ. ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ 
Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ 
Ο ΛΟΡΔΟΣ ΜΠΑΥΡΟΝ 
Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ
Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ
ΑΓΩΝΕΣ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ 
Η ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΙΑ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΝ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Ο ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΡΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΖΑΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΝΝΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ 
Η ΕΝ ΝΑΥΑΡΙΝΩ ΝΑΥΜΑΧΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' 
Η ΕΛΛΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΚΡΑΤΟΣ 
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΤΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΥΠΟΤΑΓΗΣ
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΑΡΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΩΝ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ
Ο ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΟΥ
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΝ
Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΤΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΟΘΕΣΙΑΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
ΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ
Η ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΟΡΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΧΑΙ
ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΤΗΣ 4/16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1828
Η ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΤΗΣ 10/22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1929
Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΜΑΧΑΙ
Συγγραφέας
Ονοματεπώνυμο Κόκκινος Διονύσιος
Θέμα
Περιεχόμενο Ιστορία
Εκδόσεις
Εκδότης Μέλισσα
Σελίδες
Αριθμός 1726
Ημ. Έκδοσης
Ημερομηνία Δεκέμβριος 1978
  • Εκδότης: Μέλισσα
  • Κωδικός Προϊόντος: 1669
  • Διαθεσιμότητα: Κατόπιν Παραγγελίας
  • 134,96€
  • 100,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 94,34€