Λεξικόν των ρημάτων της αττικής πεζογραφίας (Παλαιοβιβλιοπωλείο)

Λεξικόν των ρημάτων της αττικής πεζογραφίας (Παλαιοβιβλιοπωλείο)
Το περισπούδαστο αυτό Λεξικό αποτελείται από τρία μέρη:
Μέρος Α΄. Διαλεκτολογία, όπου παρουσιάζονται το γενεαλογικό δέντρο της Ιαπετικής γλωσσικής ομοεθνίας, οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι με τα χαρακτηριστικά της καθεμιάς και τα γλωσσικά φαινόμενα, το φθογγολογικό και τυπικό μέρος της Γραμματικής.
Μέρος Β΄. Περιλαμβάνει τα ομαλά και ανώμαλα ρήματα της Αττικής πεζογραφίας. Δόκιμοι τύποι, ποιητικοί και μεταγενέστεροι καθώς και νεοελληνικοί τύποι. Παράγωγα. Ετυμολογικά. Σύνταξη και σημασία με παραδείγματα από δόκιμους συγγραφείς. Σύνθετα του ρήματος. Συνώνυμα και περιφράσεις. Αντίθετα. Αντίστοιχα στη Λατινική.
Μέρος Γ΄. Τα ανώμαλα ουσιαστικά και επίθετα της Αττικής πεζογραφίας με τη σημασία τους και παραπομπές σε χωρία δοκίμων συγγραφέων. Ετυμολογικά- Σημασία. Αντίστοιχα στη Λατινική.
Συγγραφέας
Ονοματεπώνυμο Γεώργιος Ν. Παπανικολάου
Θέμα
Περιεχόμενο Λεξικά
Εκδόσεις
Εκδότης Παπαδήμας Δημ. Ν.
  • 20,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 18,87€