Οι "ξένοι" εν Κερκύρα (Παλαιοβιβλιοπωλείο )

-29% Μη Διαθέσιμο Οι "ξένοι" εν Κερκύρα (Παλαιοβιβλιοπωλείο )

Το βιβλίον «Οι "ξένοι" εν Κερκύρα», το οποίον ο κ. Σπυρίδων Στούπης θέτει εις την διάθεσιν των απανταχού Ηπειρωτών και μάλιστα των εν Κερκύρα, ασχολείται με ένα θέμα, που δεν έχει ερευνηθεί άλλοτε εν τω συνόλω του και δι αυτό ενέχει ιδιαιτέραν σημασία.
Ειδικώτερον αποτελεί συμβολήν εις την ιστορίαν της Ηπείρου αλλά και της Κερκύρας και γενικώτερον της Ελλάδος.
Αναλυτικότερον εις τα τέσσερα σημεία που χωρίζεται, μας δίδει μίαν συνοπτικήν αλλά σαφή εικόνα των πολιτικών, κοινωνικών και θρησκευτικών συνθηκών, αι οποίαι επεκράτουν κατά τον 15ον και 16ον αιώνα εν Ηπείρω και Κερκύρα, καθώς και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του Ηπειρώτου και Κερκυραίου, της αποικήσεως των Ηπειρωτών και της συμβολής αυτών εις την αύξησιν του πληθυσμού της Κερκύρας. Ομοίως της συμβολής των ξένων και μάλιστα των Ηπειρωτών εις την πνευματικήν, πολιτικήν, κοινωνικήν και οικονομικήν ζωήν της Κερκύρας.
Συγγραφέας
Ονοματεπώνυμο Στούπης Σπύρος
Θέμα
Περιεχόμενο Λαογραφία
Εκδόσεις
Εκδότης Δωδώνη
Σελίδες
Αριθμός 254
Ημ. Έκδοσης
Ημερομηνία 2003
  • Εκδότης: Δωδώνη
  • Κωδικός Προϊόντος: 5258
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο
  • 21,20€
  • 15,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 14,15€