Παγκόσμιος ιστορία του πολιτισμού Durant - Τόμοι 12 (Παλαιoβιβλιοπωλείο)

-40% Παγκόσμιος ιστορία του πολιτισμού Durant  - Τόμοι 12  (Παλαιoβιβλιοπωλείο)
Πρόλογος: Σπυρίδωνος Μαρινάτου.

Τόμος Α':

Η Ανατολική μας κληρονομιά, Αι Απαραχαί: Σουμερία - Αίγυπτος - Βαβυλωνία - Ασσυρία - Ιουδαία - Περσία - Ινδίαι - Κίνα - Ιαπωνία, σελ. 1013

Τόμος Β':

Η Κλασσική μας κληρονομιά, Ελλάς: Προοίμιον περί του Αιγαίου - Η άνοδος της Ελλάδος - Ο Χρυσούς Αιών - Παρακμή και πτώσις της ελευθερίας - Η ελληνιστική διασπορά, σελ. 723

Τόμος Γ':

Η Κλασσική μας κληρονομιά, Ρώμη: Καταγωγή - Η Δημοκρατία - Η Επανάστασις - Η Ηγεμονία - Η Αυτοκρατορία - Η Νεότης του Χριστιανισμού - Η κατάρευσις της Αυτοκρατορίας, σελ. 815

Τόμος Δ':

Ο Αιών της Πίστεως, Μεσαίων: Ιστορία του Μεσαιωνικού Πολιτισμού - Χριστιανισμός, Ισλαμισμός, Ιουδαϊσμός - Από του Κωνσταντίνου μέχρι του Δάντη: 325-1300, σελ. 1302

Τόμος Ε':

Αναγέννησις: Η ιστορία του πολιτισμού εις την Ιταλίαν από το 1304 εως το 1576, σελ. 856

Τόμος ΣΤ':

Μεταρρύθμισις: Ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού από του Ουίκλιφ μέχρι του Καλβίνου: 1300-1564, σελ. 1135

Τόμος Ζ':

Ο Αιών της Λογικής αρχίζει: Ιστορία του Πολιτισμού κατά την περίοδον του Σαίξπηρ, του Βάκωνος, του Μονταίνι, του Ρέμπραντ, του Γαλιλαίου και του Καρτεσίου: 1558-1648, σελ. 803

Τόμος Η':

Η Εποχή του Λουδοβίκου του XIVου: Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού κατά την περίοδον των Πασκάλ, Μολιέρου, Κρόμβελ, Μίλτωνος, Πέτρου του Μεγάλου, Νεύτωνος και Σπινόζα: 1648-1715, σελ. 872

Τόμος Θ':

Η Εποχή του Βολταίρου: Ιστορία του Πολιτισμού εις την Δυτικήν Ευρώπην από το 1715 εως το 1756, με Ειδικήν Έμφασιν επί της Διαμάχης μεταξύ Θρησκείας και Φιλοσοφίας, σελ. 990, ιδιωτική βιβλιοδεσία, μαύρο πανί

Τόμος Ι':

Ο Ρουσσώ και η Επανάστασις: Η ιστορία του Πολιτισμού εις την Γαλλίαν, Αγγλίαν και Γερμανίαν από του 1756, ως και εις την υπόλοιπην Ευρώπην από του 1715, μέχρι του 1789, σελ. 712, ιδιωτική βιβλιοδεσία, μαύρο πανί

Τόμος I1':

Maurice Crouzet, Νεώτεροι Χρόνοι: Ιστορία του πολιτισμού από τον 17ον αιώνα μέχρι σήμερον, σελ. 1355, ιδιωτική βιβλιοδεσία, μαύρο πανί

Τόμος I2':

Ο Ρουσσώ και η Επανάστασις: Η ιστορία του Πολιτισμού εις την Γαλλίαν, Αγγλίαν και Γερμανίαν από του 1756, ως και εις την υπόλοιπην Ευρώπην από του 1715, μέχρι του 1789, σελ. 710
Συγγραφέας
Ονοματεπώνυμο Durant Will
Θέμα
Περιεχόμενο Ιστορικά
Εκδόσεις
Εκδότης Συρόπουλοι Κουμουνδουρέας
Σελίδες
Αριθμός 11286
Ημ. Έκδοσης
Ημερομηνία 1969
  • 400,00€
  • 240,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 226,42€