Το Χρονικόν του Μορέως (Παλαιoβιβλιοπωλείο)

Το Χρονικόν του Μορέως (Παλαιoβιβλιοπωλείο)
Θέλω νὰ σὲ ἀφηγηθῶ ἀφήγησιν μεγάλην·
κι ἂν θέλῃς νὰ μὲ ἀκροαστῇς, ὀλπίζω νὰ σ᾿ ἀρέσῃ. [` 2].
Ὅταν τὸ ἔτος ἤτονε, ἀπὸ κτίσεως κόσμου,
ἑξάκις χιλιάδες δὲ κ᾿ ἑξάκις ἑκατοντάδες
καὶ δώδεκα ἐνιαυτούς, τόσον καὶ οὐχὶ πλέον,
διὰ συνεργίας καὶ προθυμίας, μόχθου πολλοῦ καὶ κόπου
τοῦ μακαρίου ἐκεινοῦ φρὲ Πιέρου ἐρημίτου,
ὅστις ἀπῆλθε στήν Συρίαν, νὰ ἔχῃ προσκυνήσει
ἔσω εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, εἰς τοῦ Χριστοῦ τὸν τάφο.
Κι ὡς ηὗρε τοὺς χριστιανούς, ὁμοίως τὸν πατριάρχην,
οἵτινες ἐδουλεύασιν ἐκεῖ τὸν ἅγιον τάφον,
τὸ πῶς τοὺς ἀτιμώνασιν τὸ ἀβάφτιστον τὸ ἔθνος,
ἐκεῖνοι οἱ Σαρεκηνοὶ ὅπου τὸν ἀφεντεῦαν·
Συγγραφέας
Ονοματεπώνυμο Άγνωστος
Θέμα
Περιεχόμενο Λαογραφία
Εκδόσεις
Εκδότης Δημητράκου
Ημ. Έκδοσης
Ημερομηνία 1960
  • Εκδότης: Δημητράκου
  • Κωδικός Προϊόντος: 5531
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 20,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 18,87€