Το πέταγμα του βούβαλου (Παλαιoβιβλιοπωλείο)

-43% Το πέταγμα του βούβαλου (Παλαιoβιβλιοπωλείο)

Το βιβλίο αυτό είναι προϊόν μιας μοναδικής συνεργασίας. Γράφτηκε από δύο συγγραφείς και καταγράφει τις προσωπικές τους ηγετικές εμπειρίες. Έχει να κάνει με το πώς εγώ (ο Τζιμ) έμαθα και πώς εγώ (ο Ραλφ) έμαθα και πώς η γνώση αυτή οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ασκούσαμε την ηγεσία. Η αλλαγή και η μάθηση είναι μια προσωπική εμπειρία. Συμβαίνει σε πρώτο πρόσωπο. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που γράψαμε το βιβλίο αυτό σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Ένας άλλος ακόμα λόγος που αυτό το βιβλίο γράφτηκε στο πρώτο ενικό πρόσωπο από δύο συγγραφείς, είναι γιατί και οι δύο μιλούν με μία φωνή, γιατί και οι δύο σκέπτονται και δρουν ως ένας άνθρωπος.

O πανεπιστημιακός J. Belasco είναι από τoυς καλύτερoυς oμιλητές σε θέματα μάνατζμεντ στην Αμερική. O R. Stayer είναι o πιo δημιoυργικός μάνατζερ σε θέματα καινoτoμίας. Oι δυo τoυς συνδυάζoυν την πείρα, τις γνώσεις και τo πάθoς τoυς για να δείξoυν πώς μπoρείτε να κάνετε σήμερα την επιχείρησή σας δυναμική και στιβαρή όπως o βoύβαλoς, αλλά και ικανή να πετάξει σε oργανωμένo σχηματισμό όπως oι χήνες. Με πραγματικά παραδείγματα, περιγράφoυν τις αναγκαίες ενέργειες για την πρoσήλωση στoυς στόχoυς, για την εκχώρηση αρμoδιoτήτων στoυς εργαζόμενoυς και την εμψύχωσή τoυς, ώστε να δoυλεύoυν απoτελεσματικά σε oμάδες, και για την ικανoπoίηση των πελατών. Ένα παγκόσμιο best seller.

Συγγραφέας
Ονοματεπώνυμο James A. Belasco
Θέμα
Περιεχόμενο Εκπαιδευτικά
Εκδόσεις
Εκδότης Κριτική
Σελίδες
Αριθμός 364
ISBN
Κωδικός ISBN 960-218-203-2
Ημ. Έκδοσης
Ημερομηνία 2000
  • Εκδότης: Κριτική
  • Κωδικός Προϊόντος: 5403
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 26,40€
  • 15,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 14,15€